مبلشویی

مبلشویی

مبلشویی عادت به مبل نشینی چندسالی است که به شدت بین خانواده‌ها رواج پیدا کرده است. مبل‌ها در طرح‌ها...

رفوگری

رفوگری

رفوگری  رفوگری به عمل ترمیم قالی گفته می‌شود.قالی‌ها به مرور زمان دچار برخی عیب‌ها می‌شوند از قبیل ترک خوردگی،...

قالیشویی

قالیشویی قالیشویی به دو صورت دستی و ماشینی انجام می‌شود. شستن قالی خانه را به جلوه اورده و زیباتر...