درباره ما

درباره ما

قالیشویی مهستان بیش از 35 سال سابقه کاری . و ارائه انواع خدمات توانسته است در این 35 سال رضایت کامل مشتریان خود را جلب کنید. دارای مد اتحادیه، پروانه ، و مجوز صنفی-  سرویس دهی سر تا سر تهران،استفاده از پرسنل مجرب، استفاده از دستگاه های مدرن از جمله امکانات خیلی عالی قالیشویی مهستان است